Kursy

O nas

Zajęcia na kursie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem i długoletnią praktyką zawodową w dziedzinie fryzjerstwa i kosmetyki, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Są to pasjonaci fryzjerstwa i kosmetyki, którzy na co dzień pracują w tych zawodach. Nasza praca wymaga nieustannego śledzenia nowości oraz trendów fryzjerskich, w związku z czym zawsze staramy się udzielać fachowych rad i pomocy. Nauczyciele uczący w placówce mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Posiadają uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co jest dodatkowym atutem podczas całego cyklu kształcenia i przygotowania do egzaminów zawodowych.

Co obejmuje cykl kształcenia

1. Roczny kurs kwalifikacyjny
2. Kwalifikację A.19 - wykonywanie fryzur (1 rok, 725 godzin)
3. Kwalifikację A.23 - projektowanie fryzur (pół roku, 300 godzin)
4. Egzamin państwowy - uprawniający do wykonywania zawodu
5. Całość kształecenia w systemie zaocznym

Efekty kształcenia, które są realizowane na kursie

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
3. Język obcy ukierunkowany zawodowo
4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na włosach
5. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
6. Zmiana koloru włosów
7. Wykonywanie projektów fryzur
8. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Dlaczego warto

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – piątek, sobota, niedziela. Układając grafik zjazdów bierzemy pod uwagę wszelkie sugestie kursantów. Do Państwa dyspozycji jest przestronna i profesjonalnie wyposażona pracownia fryzjerska, doskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz profesjonalne kosmetyki. Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy otrzymali tytuł zawodowy - Fryzjer, mogą zapisać się na kwalifikację A.23. Nauka trwa pół roku i po uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują tytuł Technika Usług Fryzjerskich.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskujesz odpowiedni poziom wykształcenia – Fryzjer (A.19) lub Technik Usług Fryzjerskich (A.19 i A.23).

Kwalifikacja A.19 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, a w tym:
ocena stan włosów i skóry głowy;
dobór metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
organizacja stanowiska fryzjerskiego do planowego zabiegu fryzjerskiego;
określenie wpływu preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
dobór preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
wykonywanie czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy;
udzielanie porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.


2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie, a w tym:
określanie indywidualnych cech urody klienta;
przeprowadzanie rozmowy konsultacyjnej z klientem;
dobór technik, metod i sposobów strzyżenia włosów;
dobór sprzętu fryzjerskigo do wykonywania zabiegów strzyżenia;
przestrzeganie zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
ustalanie etapów strzyżenia;
wykonywanie strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych;
wykonywanie strzyżenia zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
określanie przeciwwskazań do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
określanie etapów ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
dobieranie technik ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
dobieranie preparatów fryzjerskich do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
wykonywanie zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
określanie sposobów korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
wykonywanie fryzur okolicznościowych;
określanie przeciwwskazań do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
wykonywanie zagęszczania i przedłużanie włosów.

3. Zmiana koloru włosów, a w tym:
określanie metod i technik rozjaśniania i koloryzacji włosów;
określanie wpływu zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
dobór preparatów fryzjerskich do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
dobór koloru włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
dobór technik rozjaśniania i koloryzacji włosów;
sporządzanie mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
wykonywanie zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów;
wykonywanie korekty koloru.

Kwalifikacja A.23 - projektowanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur, a w tym:
dokonywanie analizy wyglądu klienta;
prowadzenie rozmów konsultacyjnych z klientem;
udzielanie klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
projektowanie zestawień kolorystycznych we fryzurze;
dobieranie proporcji poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
szkicowanie fryzur z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia;
stosowanie specjalistycznych programów komputerowych do projektowania fryzur;
projektonie różych rodzajów fryzur;
dobieranie dodatków fryzjerskich.

2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji, a w tym:
wykonywanie rysunków fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania;
wykonywanie rysunków instruktażowych fryzur;
przestrzeganie zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;
dobieranie stylów fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
projektowanie fryzur damskich i męskich;
prezentowanie projektów fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;
sporządzanie portfolio projektów fryzur;
planowanie działań marketingowych.

Aktualności

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Pracownia fryzjerska, w której odbywają się zajęcia praktyczne jest ośrodkiem egzaminacyjnym i tam odbywają się egzaminy państwowe z poszczególnych kwalifikacji.
Egzamin z kwalifikacji A.19 - czerwiec
Egzamin z kwalifikacji A.23 - styczeń

Informacje o bieżących rekrutacji

Możesz zgłosić się na kurs klikając rejestrację online tutaj, a następnie pobrać komplet dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 40.

Warunkiem przyjęcia na kurs kwalifikacyjny jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
- Uzupełniony kwestionariusz osobowy
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego)
- Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
- Ksero dowodu osobistego

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia